Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim qua Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm
PDF

Từ khóa

Holter điện tim 24 giờ
tái cực sớm
rối loạn nhịp tim
biến thiên nhịp tim 24 hours ECG Holter
early repolarization syndrome
arrythmia
HRV

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. Đông, Thái, H. A., & Huỳnh, V. M. (2021). Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim qua Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), 67-73. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.8

Tóm tắt

Đánh  giá  Holter  điện  tim 24  giờ  ở bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm là một chỉ định cần thiết để phát hiện rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim. Mục tiêu: Khảo sát các rối loạn nhịp và biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm và tìm hiểu mối liên quan giữa các rối loạn nhịp tim, thông số biến thiên nhịp tim, với các typ tái cực sớm và mức độ chênh lên của sóng J. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 62 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội tim mạch bệnh viện Trung Ương Huế; Phương pháp:Mô tả cắt ngang. Kết quả: Độ  tuổi trung bình là 59,32 ± 15,98. Gồm có 37 nam (59,7%); 25 nữ ( 40,3 %).Có 46 bệnh nhân có độ chênh sóng J là 1mm, tái cực sớm typ 2 là chủ yếu ( chiếm tỷ lệ 50 %). Rối loạn nhịp tim gồm: Ngoại tâm thu trên thất 08,0%; Ngoại tâm thu thất 17,7%; Nhịp chậm xoang 25,8%; Rung nhĩ 1,61%. Không có tình trạng giảm biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân có tái cực sớm.Trong các chỉ số biến thiên nhịp tim, chỉ có SDANN có liên quan đến RLNT. Kết  luận: Ghi nhận có một số rối loạn nhịp tim nhưng không có giảm biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân có tái cực sớm.

https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.8
PDF