Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu
PDF

Từ khóa

Tăng áp lực thẩm thấu Hyperosmolar hyperglycemic state

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. H. (2024). Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 143-146. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.16

Tóm tắt

Cơn tăng glucose máu cấp là  một  cấp cứu chuyển hóa liên quan đến bệnh đái tháo đường mới phát hiện hoặc không được điều trị tốt, có thể dẫn đến biến chứng nặng, tử  vong, làm tăng tỉ lệ nhập viện, và tăng chi phí điều trị. Biến chứng này bao gồm tăng áp lực thẩm thấu và/hoặc nhiễm toan ceton đái tháo đường. Can thiệp kịp thời bằng bù nước, điện giải, điều trị toan chuyển hóa, hạ glucose máu và giải quyết nguyên nhân.

Tăng áp lực thẩm thấu do tăng glucose máu là bệnh cảnh đặc trưng bởi glucose máu tăng rất cao trên 600 mg/dl (33 mmol/L), tăng áp lực thẩm thấu huyết thanh trên 320 mOsm/kg, giảm thể tích tuần hoàn và không có nhiễm toan.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.16
PDF