Một số yếu tố liên quan với rối loạn giấc ngủ trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi tại Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông
PDF

Từ khóa

Rối loạn giấc ngủ
đái tháo đường
cao tuổi
yếu tố liên quan Sleep disorder
diabetes
older person
related factors

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. A., & Nguyễn, T. T. H. (2021). Một số yếu tố liên quan với rối loạn giấc ngủ trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi tại Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 20-24. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.3

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ trên bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi tại bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 107 bệnh nhân ≥ 60 tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất, chẩn đoán chất lượng giấc ngủ kém dựa trên thang điểm PSQI, trầm cảm đánh giá dựa trên thang điểm GDS-15 và chất lượng cuộc sống được đánh giá bằng bộ câu hỏi SF-36. Kết quả: Tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém là 89,7%. Bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém có kiểm soát đường máu kém hơn so với nhóm bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ tốt (p<0,05). Bệnh nhân có đau mạn tính do nguyên nhân thần kinh có tỉ lệ chất lượng giấc ngủ kém cao hơn so với nhóm không đau (p<0,05). Bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém có chất lượng cuộc sống thể chất, tinh thần kém hơn so với bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ tốt (p<0,05). Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trầm cảm với tỉ lệ chất lượng giấc ngủ kém ở đối tượng nghiên cứu. Kết luận: Có mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi với kiểm soát đường máu, đau do biến chứng thần kinh và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, trong thực hành lâm sàng cần chẩn đoán sớm và điều trị đầy đủ rối loạn giấc ngủ cũng như kiểm soát đường máu tốt giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.3
PDF