Tăng men gan ở bệnh nhân Basedow
PDF

Từ khóa

hepatic hyperfunction
Grave’s disease Tăng men gan
basedow

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. T. M., & Vũ, B. N. (2021). Tăng men gan ở bệnh nhân Basedow. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 104-109. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.15

Tóm tắt

Basedow là bệnh cường chức năng tuyến giáp kết hợp với bướu giáp phì đại lan tỏa do tăng tiết quá nhiều hormon tuyến giáp vào trong máu, sự bài tiết quá nhiều hormon Triiodothyronin (T3) và Tetraiodthyronon (T4) quá mức so với nhu cầu của cơ thể gây ra tình trạng nhiễm độc hormon tuyến giáp ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan bao gồm hệ thống tim mạch, đường tiêu hóa… Trên lâm sàng, thường quan sát thấy các bất thường về xét nghiệm chức năng gan ở bệnh nhân cường giáp chưa được điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ lưu hành báo cáo khác nhau giữa các nghiên cứu khác nhau, dao động từ 37% đến 78%. Cho đến nay, một số yếu tố được cho là góp phần gây rối loạn chức năng gan trong bệnh cảnh cường giáp. Tuy nhiên, mối liên quan giữa các chỉ số chức năng tuyến giáp và tổn thương gan vẫn còn gây tranh cãi và các dữ liệu chứng minh các yếu tố hoặc các thông số sinh hóa góp phần gây ra các bất thường về chức năng gan do Basedow gây ra vẫn còn hạn chế.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.15
PDF