Tăng huyết áp áo choàng trắng và Tăng huyết áp ẩn giấu ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2: xuất độ và yếu tố liên quan
PDF

Từ khóa

White-coat hypertension
masked hypertension
diabetes type 2
related factors THA áo choàng trắng
THA ẩn giấu
ĐTĐ típ 2
yếu tố nguy cơ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. L., Nguyễn, T. B. Đào, & Trần, K. T. (2021). Tăng huyết áp áo choàng trắng và Tăng huyết áp ẩn giấu ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2: xuất độ và yếu tố liên quan. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 5-11. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.1

Tóm tắt

Mở đầu: Tăng huyết áp (THA) là bệnh lý đi kèm thường gặp nhất trên người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Các thể THA như THA áo choàng trắng và THA ẩn giấu có tỉ lệ khá cao đối với người bệnh ĐTĐ, đặc biệt là ĐTĐ típ 2. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan của THA áo choàng trắng và THA ẩn giấu trên người bệnh đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 306 người bệnh tại phòng khám Nội Tiết ngoại trú, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.Hồ Chí Minh. Kết quả: 24,5% đối tượng có THA ẩn giấu, 30,1% có THA áo choàng trắng. Các yếu tố như độ tuổi, thời gian mắc ĐTĐ, tiền sử gia đình THA, ĐTĐ, hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn mặn và tập thể dục có mối liên quan chung với các thể THA. Kết luận: Kết quả nghiên cứu nhắc lại việc ứng dụng đo huyết áp liên tục 24 giờ trong xác định các thể THA, góp phần phòng ngừa các biến cố bất lợi do THA gây ra trên người bệnh ĐTĐ típ 2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.1
PDF