Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu
PDF

Từ khóa

target organ damage
white-coat hypertension
masked hypertension
diabetes type 2 tổn thương cơ quan đích
THA áo choàng trắng
THA ẩn giấu
ĐTĐ típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. L., Nguyễn, T. B. Đào, & Trần, K. T. (2021). Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 5-10. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.1

Tóm tắt

Mở đầu: THA áo choàng trắng và THA ẩn giấu khó đánh giá chính xác trên thăm khám lâm sàng thông thường. Các tổn thương cơ quan đích của chúng được ghi nhận có tỉ lệ cao, đặc biệt là trên người bệnh ĐTĐ típ 2. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ tổn thương cơ quan đích theo hai thể THA trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 306 người bệnh tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Kết quả: Tỉ lệ phì đại thất trái ở nhóm THA ẩn giấu là 40,0%, nhóm THA áo choàng trắng là 20,7% và không THA là 9,4%. Ngoài ra, tỉ lệ đạm niệu và tổn thương đáy mắt ở nhóm THA ẩn giấu cũng cao hơn so với THA áo choàng trắng và không THA. Kết luận: Việc phát hiện các thể THA này và tổn thương các cơ quan đích ở người ĐTĐ típ 2 là cần thiết, giúp phát hiện và điều trị sớm, phòng ngừa các tác động bất lợi.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.1
PDF