Giá trị của phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
PDF

Từ khóa

US-FNA
thyroid cytology
the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm
tế bào học tuyến giáp
phân loại Bethesda tế bào học tuyến giáp.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Khuất, D. A., Nguyễn T. Q. G., La, T. L., & Đỗ, T. Y. (2022). Giá trị của phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 119-126. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.16

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội Tiết Trung Uơng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 862 bệnh nhân có xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm tại Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Kết quả: Độ tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 47,29 ± 12,68. Tỷ lệ nữ/nam là 6,9/1. Kết quả tế bào học theo hệ thống Bethesda: nhóm ác tính 40,7%, nghi ngờ ác tính 6,0%, nhóm lành tính 47,6% và các nhóm còn lại chiếm 5,7%. Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật: nhóm ung thư chiếm 49,5%, nhóm không ung thư chiếm 50,5%. Đối chiếu với kết quả mô bệnh học thấy xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm có độ nhạy 92,7%, độ đặc hiệu 98,4%, độ chính xác là 95,6%, giá trị dự đoán dương tính 98,3%, giá trị dự đoán âm tính 93,2% và tỉ lệ dương tính giả 1,6%, âm tính giả 7,3%. Kết luận: Xét nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm có độ chính xác 95,6%, độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 92,7% và 98,4%.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.16
PDF