Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn
PDF

Từ khóa

Collision tumors
follicular thyroid carcinoma
papillary thyroid carcinoma các u xuất hiện đồng thời
ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang
ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. Y., Đào, T. L., Nguyễn, T. Q., & La, T. L. (2023). Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 62-66. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.9

Tóm tắt

Các u xuất hiện đồng thời (Collision tumors) chỉ chiếm khoảng 1% tổng số  các khối u tuyến giáp ác tính, đa phần là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú xuất hiện đồng thời với ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy. Các trường hợp ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời là rất hiếm gặp. Chúng tôi báo cáo một trường hợp vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang xuất hiện đồng thời trên cùng một thùy ở bệnh nhân nữ giới, 39 tuổi. Nghiên cứu sinh bệnh học của các u xuất hiện đồng thời ở tuyến giáp còn hạn chế do tính chất hiếm gặp của nó. Tiên lượng và điều trị theo từng trường hợp, thường dựa theo loại mô học tiến triển hơn.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.9
PDF