Đặc điểm đau mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
PDF

Từ khóa

Chronic pain
diabetes
elderly Người cao tuổi
đau mạn tính
đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. A., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, N. T., & Vũ, T. T. H. (2023). Đặc điểm đau mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 22-27. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.3

Tóm tắt

Tổng quan: Đau mạn tính là tình trạng thường gặp ở người bệnh đái tháo đường cao tuổi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm của đau mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) typ 2 cao tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả trên 275 bệnh nhân ³60 tuổi được chẩn đoán ĐTĐ theo ADA 2018, khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Bệnh nhân được phỏng vấn theo bộ câu hỏi thống nhất đánh giá tình trạng đau mạn tính, đau do nguyên nhân thần kinh (bộ câu hỏi ID- PAIN), vị trí đau, tính chất đau, mức độ đau (thang điểm Visual Analog Scale), biến chứng thần kinh ngoại vi do ĐTĐ (MNSI). Kết quả: Tuổi trung bình là 70,2 ± 7,2 năm. Tỉ lệ bệnh nhân có biến chứng thần kinh ngoại vi là 64%. Tỷ lệ đau mạn tính là 67,6%. Tỉ lệ đau do nguyên nhân thần kinh là 82,8%. Vị trí đau thường gặp nhất là gối, cẳng – bàn chân chiếm 93,5%. Mức độ đau vừa chiếm tỉ lệ cao nhất với 59,7%. Điểm VAS trung bình là 3,6 ± 1,8. Tỉ lệ bệnh nhân không sử dụng thuốc hoặc phương pháp điều trị đau là 86,0%. Kết luận: Đau mạn tính đặc biệt là đau do nguyên nhân thần kinh là một tình trạng phổ biến ở bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi tuy nhiên còn chưa được quan tâm điều trị đầy đủ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.3
PDF