Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 tại Trung tâm y tế Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang)
PDF

Từ khóa

Tuân thủ điều trị góp phần tăng tỷ lệ kiểm soát đường huyết và HbA1C Adherence contributes to increased glycemic control and HbA1C

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. C., Nguyễn, T. L., & Trần, V. L. (2020). Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 tại Trung tâm y tế Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang). Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 50-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.7

Tóm tắt

Bệnh đái tháo đường đã trở thành dịch trong những năm gần đây tại Việt Nam. Quản lý và điều trị tốt nhằm giảm các biến chứng nguy hiểm. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người bệnh được quản lý, tuân thủ điều trị; tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị và các yếu tố nguy cơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 147 người bệnh được chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Tiêu chuẩn đoán và phân type ĐTĐ của ADA. Phương pháp mô tả, cắt ngang. Kết quả: Tuổi trung bình là 62,82 ± 9,72. Nữ: 73,6% (nam: 26,4%). Thời gian mắc bệnh là 5,63 ± 3,8 năm. Nồng độ Glucose máu 9,68 ± 3,1; HbA1C là 8,51 ± 1,75. Điều trị phối hợp 81,9%; đơn trị liệu 18,1%. Điều trị kết hợp: rối loạn lipid máu là 77,8%; tăng huyết áp là 58,3%. 63,7% người bệnh được quản lý, tuân thủ điều trị. Kết quả trước và sau điều trị: glucose máu ở mức tốt từ 40,3%- 61,1%; mức chấp nhận từ 26,4% -15,3; mức không chấp nhận từ 33,3 còn 23,6%. HbA1C ở mức tốt từ 22,2%-54,2%; mức chấp nhận 25%-19,4% và mức không chấp nhận 52,8%-26,4%. Các yếu tố nguy cơ: thời gian mắc bệnh, nghề nghiệp.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.7
PDF