Kết quả bước đầu đốt sóng cao tần u tuyến giáp lành tính tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Từ khóa

U tuyến giáp lành tính
đốt sóng cao tần
siêu âm Benign thyroid nodule
radiofrequency ablation
ultrasound

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L., Nguyễn, T. T. M., Cam, T. T. L., Nguyễn, T. G., & Nguyễn, T. M. (2020). Kết quả bước đầu đốt sóng cao tần u tuyến giáp lành tính tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 87-92. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.12

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự an toàn và hiệu quả làm giảm thể tích u lành tính tuyến giáp bằng đốt sóng cao tần (RFA) cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ năm tháng 3/2019 - 3/2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc tiến hành trên 34 bệnh nhân u lành tính tuyến giáp được điều trị tại Khoa Nội tiết - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 3/2019 - 3/2020. Kết quả: Thể tích u tuyến giáp của bệnh nhân trước điều trị là 7,37 ± 4,57 mL. Thể tích u tuyến giáp sau điều trị 1 tháng và 3 tháng giảm rõ rệt: 2,95 ± 2,24 mL và 1,99 ± 1,51 mL. Đốt sóng cao tần làm giảm 59,97% và 73 % thể tích u tuyến giáp sau 1 tháng và 3 tháng. Tất cả bệnh nhân hết dấu hiệu chèn ép và hài lòng hoàn toàn về thẩm mỹ sau điều trị 3 tháng. Chức năng tuyến giáp không bị ảnh hưởng sau điều trị. Không có biến chứng gì ngoài 3 bệnh nhân (8,8 %) có đau nhẹ, 1 bệnh nhân có tụ máu nhẹ nơi chọc kim đốt sóng cao tần và hết nhanh sau 1 ngày. Kết luận: Đốt sóng cao tần u tuyến giáp là một phương pháp điều trị rất an toàn và hiệu quả.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.12