Khảo sát tỷ lệ thiếu vitamin D huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn tính
PDF

Từ khóa

Vitamin D
25(OH)D
diabetic kidney disease vitamin D
25(OH)D
đái tháo đường có bệnh thận mạn

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn T. T. H., Nguyễn T. S., & Đỗ, G. T. (2023). Khảo sát tỷ lệ thiếu vitamin D huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.7

Tóm tắt

Mục tiêu: xác định tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 có bệnh thận mạn đang được điều trị bảo tồn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên được 120 bệnh nhân vào nghiên cứu là các bệnh nhân ĐTĐ type 2 có biến chứng thận mạn tính chưa điều trị thanh thế, với MLCT < 60ml/p hoặc có albumin/creatinin niệu > 30 mg/g được chia làm 4 nhóm dựa theo mức lọc cầu thận. Kết quả: Nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình là 18.9 ± 9.2 (ng/ml). Tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 có BTM là 62.5%. Tỷ lệ thiếu vitamin D ở nhóm bệnh nhân ĐTĐ type 2 có CKD giai đoạn 1-2 là 46.2%, ở bệnh nhân CKD giai đoạn 3 và giai đoạn 4 lần lượt là 62% và 62.1%, còn ở bệnh nhân CKD gđ 5 thì 100% là có thiếu vitamin . Thiếu vitamin D ở mức độ nặng (<12ng/ml) chiếm 25%, gặp chủ yếu ở bệnh nhân CKD giai đoạn 4 và 5. Kết luận: Nồng độ vitamin D ở bn ĐTĐ có bệnh thận mạn thấp hơn đáng kể so với khung tham chiếu ở người khỏe mạnh, tỷ lệ thiếu vitamin D huyết cũng cao, mức độ thiếu vitamin nặng gia tăng có ý nghĩa ở bn ĐTĐ có bệnh thận mạn giai đoạn 4 và 5.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.7
PDF