Đánh giá hiệu quả điều trị nhóm thuốc SGLT2-i kết hợp Metformin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2022
pdf

Từ khóa

Type 2 diabetes
overweight
obesity
cardiovascular risk factors Đái tháo đường týp 2
thừa cân
béo phì
yếu tố nguy cơ tim mạch

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thach, T. P., Lâm, T. D., & Nguyen, T. B. H. (2023). Đánh giá hiệu quả điều trị nhóm thuốc SGLT2-i kết hợp Metformin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2022. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (59), 29-36. https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.4

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh đái tháo đường được xem là một biến cố tim mạch, trên bệnh nhân đái tháo đường có thừa cân, béo phì càng góp phần làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Mục tiêu: 1) Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì; 2) Đánh giá hiệu quả điều trị bằng nhóm thuốc SGLT2-i phối hợp metformin và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, được tiến hành trên 80 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì đến khám và điều trị tại phòng khám Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2022. Kết quả: Có 52,5% là nam, tuổi trung bình là 58,2, thời gian mắc bệnh đái tháo đường >5 năm chiếm 71,2%. Sau 6 tháng điều trị: BMI, vòng bụng, đường huyết đói, HbA1c cải thiện có ý nghĩa thống kê, p<0,05. Khi phân tích mối liên quan, sự khác biệt có ý nghĩa thông kê giữa giới tính nam, nữ trong việc kiểm soát cân nặng, OR=3,5 KTC 95%; Sự khác biệt giữa 2 thuốc (Empagliflozin và Dapagliflozin) trong việc kiểm soát vòng bụng nam có ý nghĩa thống kê, OR=8,18 KTC 95%. Kết luận: Nhóm thuốc SGLT2-i phối hợp metformin trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì giúp kiểm soát được cân nặng, vòng bụng nam, đường huyết đói và chỉ số HbA1c.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.4
pdf