Thực trạng đái tháo đường týp 2 ở người dân và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý bệnh đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa

type 2 diabetes
family medical principles
management
Da nang Đái tháo đường týp 2
nguyên lý y học gia đình
quản lý
Đà nẵng

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. M., Đỗ, Ích T., Nguyễn, H., Trần, T. D. H., Nguyễn, N. Ánh, Trần, A. Q., Đoàn, T. N. T., & Nguyễn, X. H. (2023). Thực trạng đái tháo đường týp 2 ở người dân và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý bệnh đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 80-91. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.8

Tóm tắt

Mục tiêu: xác định tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường type 2 và Đánh giá hiệu quả mô hình quản lý bệnh đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Phương pháp: Sử dụng phương pháp điều tra dịch tễ học mô tả cắt ngang trên 1.788 người dân cho giai đoạn 1 để xác định tỷ lệ mắc bằng máu tĩnh mạch lúc đói và phương pháp can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng cho giai đoạn 2, App ứng dụng và một số biện pháp truyền thống được sử dụng cho hoạt động can thiệp. Kết quả: Nghiên cứu dịch tễ học cắt ngang tiến hành trên mẫu năm 2020: Tỷ lệ mắc ĐTĐ týp 2: 7,4% (Bệnh nhân ĐTĐ týp 2 chưa được chẩn đoán trong cộng đồng 55,6%). Mô hình can thiệp quản lý ĐTĐ tại trạm y tế: kiến thức, thực hành đều tăng ở nhóm can thiệp trước và sau so với nhóm chứng; hiệu quả chương trình can thiệp, thay đổi chỉ số trực tiếp ĐTĐ (33,8%) và tiền ĐTĐ (44,19%). Kết luận và khuyến nghị: Tỷ lệ đái tháo đường gia tăng nhanh chóng tại tại thành phố Đà Nẵng và mô hình can thiệp quản lý điều trị ĐTĐ theo nguyên lý YHGĐ mang lại hiệu quả cao khi sử dụng App ứng dụng để hỗ trợ quản lý vì vậy Ngành y tế thành phố Đà Nẵng cần có kế hoạch để khống chế tỷ lệ mắc ĐTĐ cũng như có thể ứng dụng mô hình quản lý này tại địa phương.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.8