Nghiên cứu mô hình bệnh tật và chi phí y tế trực tiếp của bệnh nhân đái tháo đường có thẻ bảo hiểm y tế đến khám Ngoại trú tại Trung tâm y tế Sơn Trà, Đà Nẵng
PDF

Từ khóa

mô hình bệnh tật
đái tháo đường
chi phí y tế Disease models
diabetes
medical costs

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. H. H., & Nguyễn, T. K. L. (2024). Nghiên cứu mô hình bệnh tật và chi phí y tế trực tiếp của bệnh nhân đái tháo đường có thẻ bảo hiểm y tế đến khám Ngoại trú tại Trung tâm y tế Sơn Trà, Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 115-121. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.13

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mô hình bệnh tật và chi phí y tế trực tiếp của bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến khám ngoại trú tại Trung tâm Y tế Sơn Trà năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng số liệu hồi cứu từ hệ thống thông tin bệnh viện từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại Trung tâm Y tế Sơn Trà. Phân tích mô hình bệnh tật dựa vào chẩn đoán chính theo mã số bệnh tật theo phân loại bệnh tật quốc tế ICD-10.Các chi phí y tế trực tiếp của bệnh đái tháo đường được phân tích là thuốc, khám bệnh, giường bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, vật tư tiêu hao, thủ thuật, tiểu phẫu. Kết quả: Tổng số 117651 lượt thăm khám với 36184 bệnh nhân. Số lượt thăm khám nhiều nhất bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường type 2   và loét dạ dày. Có 2.469 bệnh nhân đái tháo đường, bệnh kèm phổ biến của bệnh nhân đái tháo đường là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và viêm gan. Chi phí y tế trực tiếp cho bệnh nhân đái tháo đường trên 1 lượt khám là 213.015 ± 179.460 VNĐ, 52% chi phí cho thuốc men. Phân tích mô hình bệnh tật và phân tích chi phí là điều cấp thiết của mỗi cơ sở y tế để dự trù và phân bổ nguồn lực.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.13
PDF