Nghiên cứu một số chỉ số sinh hóa máu trên bệnh nhân đồng mắc đái tháo đường típ 2 và bệnh lý tim mạch
PDF

Từ khóa

blood biochemistry
diabetes
cardiovascular
glomerular filtration rate sinh hóa máu
đái tháo đường
tim mạch
độ lọc cầu thận

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. H. H., & Nguyễn, T. K. L. (2024). Nghiên cứu một số chỉ số sinh hóa máu trên bệnh nhân đồng mắc đái tháo đường típ 2 và bệnh lý tim mạch. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 122-131. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.14

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục đích mô tả và tìm hiểu mối tương quan giữa một số chỉ số sinh hóa máu của bệnh nhân đồng mắc đái tháo đường týp 2 và bệnh lý tim mạch. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện trên 251 bệnh nhân đồng mắc đái tháo đường týp 2 và các bệnh lý tim mạch đến khám bệnh ngoại trú tại bệnh  viện C Đà Nẵng. Các biến số nghiên cứu bao gồm: tuổi, giới tính, các chỉ số sinh hóa máu (glucose, ure, creatinine, triglyceride, cholesterol), đề kháng insulin sàng lọc bằng chỉ số triglyceride và glucose (TyG), độ lọc cầu thận (eGFR) được tính bằng công thức CKD.EPI dựa vào creatinine được Hội thận học quốc tế KDIGO và KDOQI. NKF Hoa Kỳ khuyến cáo. Kết quả nghiên cứu: glucose máu và triglycerid của nhóm đối tượng khá cao lần lượt là 8,51 ± 3,57 mmol/L và 2,47 ± 1,37 mmol/L, tốc độ lọc cầu thận khá thấp 61,58 ± 18,26 mL/min/1,73m2 trong đó có 50,2% bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 60 mL/min/1,73m2. Có sự tương quan có ý thống kê giữa glucose, ure, creatinine, triglyceride và cholesterol với nhau ở bệnh nhân nam. Mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy eGFR phụ thuộc vào các chỉ số sinh hóa theo thứ tự ure máu, cholesterol và glucose máu. Kết luận: Theo dõi thường quy các chỉ số sinh hóa máu có thể giúp kiểm soát tốt các biến chứng trên bệnh nhân đồng mắc đái tháo đường và bệnh tim mạch.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.14
PDF