Nguy cơ té ngã và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2023
pdf

Từ khóa

Nguy cơ té ngã
người cao tuổi
Johns Hopkins Fall risk
elderly
Johns Hopkins

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. N., Phạm, T. K. Y., Vũ, T. Đào, Thạch, T. M. P., Bùi, T. K. T., Trần, T. H. P., & Nguyễn, H. H. Đăng. (2024). Nguy cơ té ngã và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 83-87. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.11

Tóm tắt

Té ngã là một hội chứng thường gặp ở người cao tuổi. Hàng năm có khoảng 30% - 40% người trên 65 tuổi té ngã, tỷ lệ này lên đến 50% ở những người trên 80 tuổi [2]. Chấn thương do té ngã ở người cao tuổi gây mất chức năng, mất sự tự kiểm soát, dễ gây nhiều biến chứng nặng nề dẫn đến tử vong. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nguy cơ té ngã và phát hiện một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh trong năm 2023. Nghiên cứu được thực hiện trên 96 người cao tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, kết quả cho thấy tỷ lệ người cao tuổi có nguy cơ té ngã cao lên đến 36,5%. Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nguy cơ té ngã với các yếu tố: nhóm tuổi, số bệnh lý nền hiện mắc và số loại thuốc người bệnh đang sử dụng. Nguy cơ té ngã là một vấn đề sức khoẻ cần được quan tâm ở người cao tuổi không chỉ ở cộng đồng mà ngay trong môi trường bệnh viện. Các đơn vị có liên quan cần quan tâm và đưa ra các biện pháp để phòng ngừa, can thiệp cụ thể để giảm tỷ lệ té ngã ở người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.11
pdf