Nghiên cứu đặc điểm biến chứng xuất huyết sau can thiệp động mạch vành qua da
PDF

Từ khóa

bleeding
percutanous coronary intervention (PCI)
cardiovascular risk factors xuất huyết
can thiệp mạch vành qua da
yếu tố nguy cơ tim mạch

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. C., Nguyễn, C. L., & Lê, T. B. T. (2021). Nghiên cứu đặc điểm biến chứng xuất huyết sau can thiệp động mạch vành qua da. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 55-61. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.8

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá các đặc điểm, tỉ lệ biến cố xuất huyết sau can thiệp động mạch vành qua da và mối liên quan giữa biến cố xuất huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Đối tượng nghiên cứu: 1160 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý động mạch vành được điều trị can thiệp động mạch vành qua da (PCI). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu quan sát. Kết quả: Tỷ lệ xuất huyết là 3,4%. Biến cố xuất huyết cao hơn ở nữ giới, đường vào động mạch đùi, tăng lipid máu, bệnh thận mạn, đột quỵ, tiền sử xuất huyết, tăng huyết áp và đái tháo đường với OR (95%CI) lần lượt là 1,771 (1,393 – 2,252), 5,722 (3,005 – 10,985), 5,000 (2,760 – 9,059), 9,333 (2,626 – 33,169), 5,000 (2,037 – 12,271), 16,000 (4,881 – 52,451), 1,614 (1,368 - 1,906) và 2,333 (1,376 – 3,957). Kết luận: Có mối liên quan giữa biến cố xuất huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.8
PDF