Nghiên cứu tương quan giữa mức độ tổn thương động mạch vành với các yếu tố nguy cơ và độ nặng của bệnh nhân đái tháo đường type 2
pdf

Từ khóa

Động mạch vành
đái tháo đường
yếu tố nguy cơ
chụp động mạch vành coronary artery angiography
coronary artery disease
diabetes
risk factor

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, A. B., Ngô, T. X. V., & Lê, T. B. T. (2023). Nghiên cứu tương quan giữa mức độ tổn thương động mạch vành với các yếu tố nguy cơ và độ nặng của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (59), 20-28. https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.3

Tóm tắt

Đặt vấn đề: những năm gần đây, đái tháo đường trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu, tỷ lệ mắc bệnh đang tăng nhanh ở các nước phát triển và đang phát triển. Bệnh động mạch vành trên bệnh nhân đái tháo đường có bệnh cảnh lâm sàng nặng và tỷ lệ tử vong cao. Chụp động mạch vành giúp đánh giá mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm SYNTAX, một thang điểm giúp người thầy thuốc có thể đưa ra cách thức điều trị tối ưu cho mỗi bệnh nhân: điều trị nội khoa đơn thuần, đặt stent hay phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: tìm hiểu mối tương quan giữa mức độ tổn thương động mạch vành với các yếu tố nguy cơ và độ nặng của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đối tượng nghiên cứu: Nhóm bệnh: 60 bệnh nhân ĐTĐ type 2 được chụp ĐMV có tổn thương ĐMV có ý nghĩa (hẹp ≥ 50% đường kính lòng mạch ≥ 1 nhánh ĐMV chính). Nhóm đối chứng: 65 bệnh nhân không có ĐTĐ được chụp ĐMV có tổn thương ĐMV có ý nghĩa. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang có đối chứng. Kết quả: Các yếu tố nguy cơ bệnh ĐMV ở nhóm ĐTĐ đều cao hơn nhóm không ĐTĐ (trừ hút thuốc lá). Điểm SYNTAX trung bình của nhóm bệnh nhân ĐTĐ cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không ĐTĐ (p < 0,001). Có mối tương quan thuận mức độ trung bình giữa thang điểm SYNTAX với thời gian mắc bệnh đái tháo đường (r = 0,484; p = 0,001). Có mối tương quan thuận mức độ thấp giữa thang điểm SYNTAX với HbA1C (r = 0,297; p = 0,012). Có mối tương quan thuận mức độ thấp giữa thang điểm SYNTAX với microalbumin niệu (r = 0,306; p = 0,001). Có mối tương quan nghịch mức độ trung bình giữa thang điểm SYNTAX với phân suất tống máu thất trái (r = 0,4388; p = 0,0012). Kết luận: có mối tương quan giữa mức độ nặng của tổn thương động mạch vành với độ nặng của bệnh đái tháo đường.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.3
pdf