Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật điều trị một số trường hợp cường cận giáp nguyên phát và thứ phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
PDF

Từ khóa

parathyroid surgery
hyperparathyroidisme phẫu thuật tuyến C
cường CG

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, N. L., & Nguyễn, Ánh N. (2021). Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật điều trị một số trường hợp cường cận giáp nguyên phát và thứ phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 76-82. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/162

Tóm tắt

Mục tiêu: nhận xét một số triệu chứng và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị một số trường hợp cường cận giáp nguyên phát và thứ phát.Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang 26 BN chia làm 2 nhóm: cường cận giáp nguyên phát (nhóm 1) và thứ phát (nhóm 2) được chẩn đoán xác định và điều trị bằng phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương từ năm 2007 đến tháng 2/2013.Kết quả: Tổng 26 BN gồm 17 nữ, 9nam. 9 BN nhóm 1, 17 BN ở nhóm 2. Tuổi mắc bệnh trung bình là 44.9 tuổi ở nhóm 1 và 51.4 ở nhóm 2. Triệu chứng đau xương, tăng huyết áp và đau thượng vị nhóm 1: 23.5%, nhóm 2: 55.6% đau xương, 44.4% sỏi thận, 33.3% đau thượng vị. Siêu âm gợi ý chẩn đoán 66.6% ở nhóm 1 và 58.8 % ở nhóm 2. Cách thức phẫu thuật: 34,6% cắt u tuyến cận giáp, 65,4% cắt 3 ½ tuyến C và để lại ½ tuyến C . Không có tử vong và tai biến trong mổ, biến chứng tetani 22.2% ở nhóm 1 và 53% ở nhóm 2. Thời gian phẫu thuật trung bình 54.44 phút ở nhóm 1 và 51.1 phút ở nhóm 2. Lượng máu mất trong mổ ở nhóm 1 và  nhóm 2 lần lượt là:14.44 và 17.06 ml.Giải phẫu bệnh: carcinoma tuyến C 3.8 %, u tuyến tuyến  C 96.2% .  Số  ngày  điều trị sau mổ ở nhóm 1 và nhóm 2 tương ứng là 9,7 và 6,8 ngày (3 – 24). Kết quả chung rất tốt: 58 %, tốt 42%. Kết luận: Phẫu thuật cắt u C bằng đường bên bộc lộ cả 4 tuyến C cho phép đánh giá đầy đủ và chính xác tổn thương điều trị cường C nguyên phát và thứ phát do suy thận và là phẫu thuật an toàn.

PDF