Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018
PDF

Từ khóa

cường cận giáp nguyên phát
tuyến cận giáp
u cận giáp hyperparathyroidism
parathyroid gland
parathyroid tumor

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. H., Trần, N. L., & Phùng, D. H. S. (2022). Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 55-61. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.6

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân cường cận giáp nguyên phát và đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật điều trị cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh Viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. Đối tượng: 35 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chí. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu. Kết quả: 35 bệnh  nhân bao gồm 27(77,1%) nữ và 8 (22,9%)   nam. Độ tuổi từ 15 đến 81, trung bình là 44,9. Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp: mệt mỏi, tiểu nhiều, đau xương khớp, gầy sút. Cận lâm sàng: tăng PTH- 100%(35), tăng canxi máu chiếm 93,5 %(32). Độ nhạy của siêu âm và xạ hình cận giáp tìm thấy vị trí u lần lượt là 85,7% (30/35) và 82,9% (29/35). Tất cả bệnh nhân đều có giảm nồng độ PTH trên 50% sau phẫu thuật 10 phút. Nồng độ PTH trở về bình thường sau 24h, canxi máu trở về bình thường sau 3 ngày. Kết luận: Cường cận giáp nguyên phát là một bệnh hiếm gặp, biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, không điển hình, thường phát hiện ở giai đoạn có triệu chứng. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, xét nghiệm canxi máu và PTH. Siêu âm và xạ hình cận giáp có độ nhạy cao, giúp định hướng cho phẫu thuật lấy u. Định lượng PTH trong mổ cho phép đánh giá nhanh kết quả phẫu thuật.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.6
PDF