Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
PDF

Từ khóa

Recurrent differentiated thyroid cancer
neck dissection UTTG thể biệt hóa tái phát
phẫu thuật vùng cổ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, B. T., Trần, N. L., Phan, H. H., Đinh, V. T., & Nguyễn N. H. (2022). Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 91-98. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.12

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp (UTTG) thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương . Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả 62 trường hợp UTTG thể biệt hoá tái phát vùng cổ được phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết TW giai đoạn 2017 - 2019. Kết quả: Tuổi trung bình 43,2 ± 12,6 tuổi. Tỷ lệ nữ/nam = 3,4/1. Trung vị thời gian tái phát 22 tháng. Phát hiện bệnh qua khám định kỳ 82,3%. Khám lâm sàng phát hiện 33,9%. Siêu âm phát hiện 96,8%. Tg dương tính 80,6%; trung vị 31,34 ng/ml; Anti -Tg dương tính 19,4%; trung vị 20,0 IU/ml. Xạ hình toàn thân dương tính 53,2%. PET/CT dương tính 100%. Phương pháp phẫu thuật: cắt lại TBTG + vét hạch cổ 12,9%; vét hạch cổ đơn thuần 87,1%. Vị trí vét hạch: khoang trung tâm 16,1%; khoang bên 59,7%; khoang trung tâm & khoang bên 26,2%. Khối tái phát xâm lấn 22,6%. Tai biến : tổn thương mạch máu lớn 3,2%, tổn thương dây TKTQ 1,6%, tổn thương khí quản 1,6%, tổn thương tuyến cận giáp 4,8%, tổn thương mạch bạch huyết 4,8% đều được xử trí ngay trong mổ. Biến chứng: chảy máu 1,6%; suy hô hấp 1,6%; khàn tiếng 4,8%; tê chân tay 12,9%; tụ dịch vết mổ 4,8%; rò dưỡng chấp 6,5% trong đó 1 BN (1,6%) phải mổ khâu lại đường rò. Khám lại sau 3 tháng còn 1 BN liệt dây thanh (1,6%) và 1 BN suy cận giáp (1,6%); Tg dương tính 74,2%; trung vị 14,28; Anti-Tg dương tính 12,9%; trung vị 15,15; 19,4% BN điều trị hormone đơn thuần; 80,6% BN điều trị I131. Kết luận: Phẫu thuật là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho bệnh UTTG thể biệt hóa tái phát.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.12
PDF