Kiểm soát glucose máu và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

Diabetes mellitus
Dyslipidemia
risk factors Đái tháo đường
Rối loạn lipid máu
yếu tố nguy cơ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, Q. M., & Nguyễn, N. T. (2022). Kiểm soát glucose máu và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 25-37. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.3

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường là một  bệnh lý phức tạp, mạn tính đòi hỏi vừa kiểm soát glucose máu vừa kết hợp kiểm soát làm giảm các yếu tố nguy cơ. Việc kiểm soát tốt  glucose máu giúp ngăn ngừa và làm chậm diễn tiến của các biến chứng tim mạch, thận, võng mạc, thần kinh đái tháo đường. Đề tài được tiến hành nhằm đánh giá tình  trạng kiểm soát glucose máu và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch  ở  bệnh nhân  đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 165 bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Thu thập các dữ liệu: chỉ số khối  cơ  thể, vòng bụng, huyết áp, yếu tố nguy cơ tim  mạch của đái tháo đường,  xét  nghiệm glucose máu, HbA1c, biland lipid máu. Kết quả: Glucose máu đói trung bình là 12,44 ± 6,79 mmol/L, nhóm bệnh nhân kiểm soát tốt Glucose máu đói chiếm tỷ lệ 18,8%; Chỉ số HbA1c trung bình là 8,88 ± 2,06 %, nhóm bệnh nhân kiểm soát tốt HbA1c  chiếm 21,8%; Có mối liên quan giữa thời gian phát hiện đái tháo đường ≥10 năm và tình trạng rối loạn lipid máu với tình trạng kiểm soát glucose máu (p<0,05); Không có mối liên quan giữa giới tính, tuổi ≥60, hút thuốc lá, ít hoạt động thể lực, thừa cân béo phì,  tăng vòng bụng, tăng huyết áp, mức lọc cầu thận ước tính <60 ml/phút/1,73 m2 với tình trạng kiểm soát glucose máu (p>0,05). Kết  luận: Tỷ lệ bệnh nhân có kiểm soát  glucose  máu tốt dựa vào glucose máu đói là 18,8% và dựa theo HbA1c là 21,8%. Có mối liên quan giữa thời gian phát hiện đái tháo đường  và  rối loạn lipid máu với tình trạng kiểm soát glucose máu.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.3
PDF