Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương
PDF

Từ khóa

ung thư tuyến giáp
nhân giáp
bệnh Basedow thyroid cancer
thyroid nodules
Basedow
Grave

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N. Điệp, & Đỗ, T. Q. (2023). Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.12

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang hồi cứu trên 192 hồ sơ bệnh án trên đối tượng bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương với mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ ung thư tuyến giáp và mô tả các đặc điểm của ung thư tuyến giáp ở những bệnh nhân này. Kết quả: 45,8% bệnh nhân có ung thư tuyến giáp, trong đó 98,9% ung thư tuyến giáp thể nhú, 70,6% ung thư ở giai đoạn 1. Tuổi trung bình của các đối tượng có ung thư tuyến giáp là 43,9±12,1. Tỷ lệ ung thư tuyến giáp cao nhất ở nhóm 45-59 tuổi với 56,4% và tiếp theo là ở nhóm 20-44 tuổi với 45,6%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ ung thư theo giới tính, tình trạng sờ thấy nhân giáp trên lâm sàng và số lượng nhân giáp trên hình ảnh siêu âm. Các đặc điểm về kích thước nhân giáp <2cm, thành phần nhân dạng đặc, độ hồi âm tuyến giáp giảm âm, bờ nhân không đều, khó xác định và lan ra ngoài tuyến và có hình ảnh vi vôi hóa có tỷ lệ ung thư tuyến giáp cao hơn so với những đối tượng không có những đặc điểm này. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Ung thư tuyến giáp là phổ biến ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật. Cần sàng lọc tầm soát sớm ung thư tuyến giáp ở những người bệnh này.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.12
PDF