Bước đầu nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D với kháng insulin ở phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai nghén
PDF

Từ khóa

25-hydroxyvitamin D
kháng insulin
đái tháo đường thai nghén 25-hydroxyvitamin D
insulin resistance
gestational diabetic patients

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, Q. T., & Đỗ, T. Q. (2021). Bước đầu nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D với kháng insulin ở phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai nghén. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 52-57. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/158

Tóm tắt

Thiếu vitamin D có liên quan đến rối loạn chuyển hóa glucose, tăng kháng insulin, tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai nghén (ĐTĐTN) và đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2, nhưng vấn đề này chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin ở phụ nữ mắc ĐTĐTN. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là thai phụ mắc ĐTĐTN và không mắc ĐTĐTN được xác định bằng nghiệm pháp dung nạp glucose uống 75 g 3 thời điểm ở tuần thai 24 – 2 . Kháng insulin được đánh  giá bằng chỉ số HOMA-IR theo mô hình đánh giá cân bằng nội môi (Homeostasis Model Assessment - HOMA). Tình trạng dinh dưỡng vitamin D được đánh giá bằng nồng độ 25- hydroxyvitamin D [25(OH)D] huyết tương. Kết quả: 90 thai phụ mắc ĐTĐTN. So với nhóm đủ vitamin D, nhóm thiếu vitamin D có nồng độ insulin huyết tương lúc đói cao hơn (75,00 ± 31, 2 so với 7,02 ± 1,54 pmol/l, p > 0,05), chỉ số HOMA_IR cao hơn (2,29 ± 1,05 so với 1,59 ± 0,79, p < 0,05). Nồng độ 25(OH)D huyết tương có tương quan nghịch và có ý nghĩa thống kê với chỉ số HOMA-IR (r= -0,35 , p=0,001),  mối  tương  còn  có  ý nghĩa thống kê sau khi được hiệu chỉnh bởi chỉ số khối cơ thể hiện tại (BMI) và mức tăng cân tương đối và nồng độ triglycerid huyết tương lúc đói. Kết luận: Nồng độ 25(OH)D có liên quan với kháng insulin ở phụ nữ mắc ĐTĐTN.

PDF