Mối tương quan giữa nồng độ Cystatin C máu và một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
pdf

Từ khóa

diabetes
Cystatin C ĐTĐ typ 2
Cystatin C máu

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. K. N., & Đỗ, T. Q. (2023). Mối tương quan giữa nồng độ Cystatin C máu và một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 130-135. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.14

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm phân tích mối tương quan giữa Cystatin C máu và một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Qua 132 người bệnh được chẩn đoán ĐTĐ týp 2 đến khám tại khoa khám bệnh yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016. Kết quả cho thấy có mối tương quan thuận mức độ chặt chẽ giữa nồng độ cystatin C với creatinin huyết tương với r=0,49; tương quan nghịch giữa chỉ số LDL-c, mức lọc cầu thận và nồng độ cystatin C với r=-0,33; r=-0,31; mối tương quan có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Chưa thấy có mối tương quan giữa Cholesterol toàn phần; Triglycerid; HDL-C, với p>0,05. Cystatin C huyết tương có thể phản ánh được sự tăng lên của creatinin và Cystatin C là yếu tố nguy cơ độc lập dự đoán giảm mức lọc cầu thận.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.14
pdf