Khảo sát tình trạng dung nạp glucose và các yếu tố nguy cơ tim mạch ở phụ nữ mãn kinh tại Bệnh viện Hữu Nghị
pdf

Từ khóa

pre-diabetes
glucose tolerable test
menopausal women Tiền đái tháo đường
nghiệm pháp dung nạp glucose
phụ nữ mãn kinh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. P. Q., & Đỗ, T. Q. (2023). Khảo sát tình trạng dung nạp glucose và các yếu tố nguy cơ tim mạch ở phụ nữ mãn kinh tại Bệnh viện Hữu Nghị. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (54), 82-86. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.12

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét tỷ lệ tình trạng dung nạp glucose và mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ tim mạch với tiền đái tháo đường ở phụ nữ mãn kinh tại Bệnh viện Hữu Nghị. Phương pháp: Một nghiên cứu mô tả cắt ngang 121 phụ nữ mãn kinh bằng thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống tại bệnh viện Hữu Nghị từ tháng 4 năm 2022. Kết quả: Kết quả rối loạn dung nạp glucose: Có 52.9% phụ nữ mãn kinh glucose huyết bình thường; Có 24% phụ nữ mãn kinh bị rối loạn glucose máu đói; Có 23.1% phụ nữ mãn kinh bị rối loạn dung nạp glucose; 2. Kết quả liên quan: Có mối liên quan giữa tiền đái đường với BMI, WRH, huyết áp, lipid máu.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.12
pdf