Thực trạng sử dụng nhiều thuốc ở người bệnh đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

Từ khóa

Đái tháo đường
Người cao tuổi
Sử dụng nhiều thuốc Diabetes
Older person
Polypharmacy

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. C., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, N. T., Trần, V. L., & Vũ, T. T. H. (2024). Thực trạng sử dụng nhiều thuốc ở người bệnh đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 62-68. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.6

Tóm tắt

Tổng quan: SDNT ở người cao tuổi làm gia tăng nguy cơ tương tác thuốc, sử dụng thuốc không phù hợp và nhiều biến cố bất lợi khác về sức khỏe. Mục tiêu: xác định tỷ lệ sử dụng nhiều thuốc và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ĐTĐ týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang trên 310 người bệnh ĐTĐ týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An từ tháng 10/2022 đến tháng 04/2023. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất. SDNT được xác định khi sử dụng đồng thời từ 5 thuốc trong một ngày gồm cả thuốc theo đơn và thuốc không cần kê đơn. Kết quả: Trong 310 đối tượng nghiên cứu, tuổi trung bình là 70,7±6,2; nữ giới chiếm 63,9%. Có 77,6% người bệnh có sử dụng nhiều thuốc trong vòng 1 tháng gần đây. Số thuốc trung bình mà người bệnh dùng là 7,7±2,9 (thuốc). Tỉ lệ sử dụng một số thuốc như insulin (96,1%), statin (87,7%), metformin (85,5%) chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuổi cao, giới nữ, số bệnh mạn tính đồng mắc trung bình ≥ 3 bệnh, thời gian mắc ĐTĐ trung bình ≥ 10 năm có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tỉ lệ SDNT. Kết luận: Tỷ lệ sử dụng nhiều thuốc ở người bệnh ĐTĐ cao tuổi điều trị tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An là khá cao đặc biệt ở người bệnh tuổi cao, nữ giới, số bệnh đồng mắc càng nhiều và thời gian mắc ĐTĐ càng lâu.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.6