Đặc điểm lâm sàng, kết cục thai sản ở người đái tháo đường thai kỳ
pdf

Từ khóa

đái tháo đường thai kỳ
đặc điểm lâm sàng
kết cục thai sản gestational diabetes mellitus
characteristics
outcomes

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. D. H., & Hồ, T. K. T. (2024). Đặc điểm lâm sàng, kết cục thai sản ở người đái tháo đường thai kỳ. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (57), 98-103. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.13

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết cục thai sản ở người đái tháo đường thai kỳ. Phương pháp: Mô tả tiến cứu trên 102 thai phụ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ gồm 2 nhóm: Nhóm 1: điều chỉnh chế độ ăn, luyện tập và Nhóm 2: điều trị phối hợp insulin. Kết quả: Tuổi trung bình của thai phụ là 33,03 ± 5,3. BMI trung bình trước mang thai là 20,53 ± 2,02kg/m2 . Mức tăng cân trong thai kỳ trung bình 14,88 ± 4,9kg. 23,5% thai phụ có tiền sử gia đình có người mắc ĐTĐ thế hệ thứ nhất. 54 thai phụ (52,9%) chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, luyện tập; 48 thai phụ (47,1%) điều trị phối hợp insulin. Tai biến hay gặp nhất là đa ối (13,0% và 29,2%, p < 0,05) và hạ đường huyết sơ sinh (11,7% và 16,3%, p > 0,05). Kết luận: Đái tháo đường thai kỳ có thể chỉ kiểmsoát bằng chế độ ăn, tập luyện hoặc cần thêm bổ sung tiêm insulin, không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về kết cục thai sản của 2 nhóm này

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.13
pdf