Nhận xét tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình
PDF

Từ khóa

rối loạn dung nạp glucose
đái tháo đường típ 2
nghiệp pháp dung nạp glucose impaired glucose tolerance
type 2 diabetes mellitus
the oral glucose tolerance test

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, Đình T., Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. S., Nguyễn, T. P. N., Lê, Đức C., Dương, H. H., Nguyễn, T. K., & Ngô, V. M. (2022). Nhận xét tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 38-45. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.4

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống 75 gam glucose ở bệnh nhân có nguy cơ đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương  pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 99 bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 đến khám tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Kết quả: kết quả nghiên cứu cho thấy: Nồng độ glucose máu trung bình sau 2 giờ làm nghiệm pháp là 9,76 ± 3,02 mmol/l (nam cao hơn so với nữ). Nồng độ glucose máu lúc đói là 6,17 ± 1,07 mmol/l (không có sự khác biệt giữa nam so với nữ). Khi đói, tỷ lệ bệnh nhân có mức glucose máu 5,6 - 6,9 mmol/l là 58,6%, ≥ 7,0 mmol/l là 15,2%, glucose < 5,6 mmol/l là 26,3%. Sau 2 giờ làm nghiệm pháp, tỷ lệ bệnh nhân có mức glucose máu 7,8 - 11,0 mmol/l là 43,4%, ≥ 11,1 mmol/l là 29,3%, glucose < 7,8 mmol/l là 27,3%. Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn glucose máu khi đói là 14,1%, rối loạn dung nạp glucose là 43,4% và đái tháo đường típ 2 là 29,3%. Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn dung nạp glucose và đái tháo đường típ 2 ở nam cao hơn so với nữ. Tuổi càng cao tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose và đái tháo đường típ 2 càng tăng, ở đối tượng > 60 tuổi, tỷ lệ này lần lượt là 39,5% và 69,0%. Nguy cơ mắc đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose tăng khi tăng số nguy cơ bệnh đái tháo đường trên cùng một bệnh nhân, tăng cholesterol, tăng triglycerid (p < 0,05). Kết luận: Ở bệnh nhân có nguy cơ bị đái tháo đường típ 2, kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống 75 gam glucose cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn dung nạp glucose là 43,4% và đái tháo đường típ 2 là 29,3%, nguy cơ mắc đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose tăng khi bệnh nhân có nhiều nguy cơ của bệnh đái tháo đường; tuổi càng cao; tăng cholesterol; tăng triglycerid.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.4
PDF