Nghiên cứu đặc điểm tổn thương mô bệnh học trong bệnh cầu thận trẻ em
PDF

Từ khóa

glomerular diseases
kidney (renal) biopsy
renal histopathology bệnh cầu thận
sinh thiết thận
mô bệnh học thận

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. Đức, Trần, K. H., Nguyễn, T. D. C., Nguyễn, Đình C., Nguyễn, H. M., Huỳnh, N. L., & Phạm, N. C. (2021). Nghiên cứu đặc điểm tổn thương mô bệnh học trong bệnh cầu thận trẻ em. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 78-83. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.11

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tổn thương mô bệnh học các bệnh cầu thận trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu 32 trẻ có bệnh lý cầu thận có chỉ định sinh thiết thận, có tuổi trung bình 10,28 ± 3,06, (nhỏ nhất 4 tuổi). Chỉ định sinh thiết thận nhiều nhất là hội chứng thận hư kháng corticoid 34,4%, tiếp đến là lupus ban đỏ có tổn thương thận chiếm 21,9%. Về kết quả sinh thiết, tổn thương tối thiểu chiếm tỉ lệ cao nhất 46,9%, tiếp đến là tổn thương viêm thận lupus nhóm IV và bệnh thận IgA (12,5%), xơ hóa cầu thận từng phần khu trú (9,4%), viêm thận lupus III 6,3%. Kết luận: Tổn thương tối thiểu là thường gặp nhất trong sinh thiết các bệnh cầu thận và chỉ định sinh thiết thận phổ biến là hội chứng thận hư kháng corticoid.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.11
PDF