Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim
PDF

Từ khóa

Hệ thống tính điểm CHA2DS2-VASc
đột quỵ
rung nhĩ không do bệnh van tim CHA2DS2-VASc score
stroke
non-valvular atrial fibrillation

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, G. H., & Hồ, A. B. (2021). Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 71-81. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.10

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chiến lược dự phòng huyết khối ở BN rung nhĩ không do bệnh van tim, dựa trên hệ thống phân tầng nguy cơ đột quỵ bằng thang điểm CHA2DS2-VASc và thuốc được chỉ định có thêm các kháng đông đường uống. Mục tiêu: Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm cha2ds2-vasc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh lý van tim. Kết quả: Điểm CHA2DS2-VASC trung bình là 4,80 ± 1,56 điểm, nhóm ≤ 2 điểm chiếm 9,9% và nhóm > 2 điểm là 90,1%. Nguy cơ đột quỵ não có CHA2DS2-VASc = 4-5 chiếm 50,5%; nguy cơ cao CHA2DS2-VASc ≥ 6 là 30,8% và nguy cơ thấp là 18,7%. Nữ có điểm CHA2DS2-VASc trung  bình cao hơn nam (p<0,01). Nhóm ≥ 75 tuổi có điểm CHA2DS2-VASc trung  bình cao hơn nhóm < 75 tuổi (p<0,01). Nhóm THA , Suy tim, bệnh mạch máu có điểm CHA2DS2-VASc trung bình cao hơn nhóm không THA (p<0,05). Nhóm đái tháo đường có điểm CHA2DS2-VASc trung bình cao hơn nhóm không đái tháo đường (p>0,05). Nhóm tiền sử đột quỵ có điểm CHA2DS2-VASc trung bình cao hơn nhóm không có tiền sử đột quỵ (p<0,01). Kết luận: Hệ thống tính điểm CHA2DS2-VASc dễ thực hiện và  khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.10
PDF