Nghiên cứu sức cản mạch phổi bằng siêu âm tim-doppler ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ có phân suất tống máu giảm
pdf

Từ khóa

pulmonary vascular resistance
echocardiography
heart failure reduced ejection fraction Sức cản mạch phổi
siêu âm tim
suy tim
phân suất tống máu giảm

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, K. T., Nguyễn, T. T. H., Hồ, A. B., & Cao, T. T. P. (2023). Nghiên cứu sức cản mạch phổi bằng siêu âm tim-doppler ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ có phân suất tống máu giảm. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (54), 48-55. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.7

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát sức cản mạch phổi bằng siêu âm tim - Doppler và xác định mối tương quan giữa sức cản mạch phổi với phân suất tống máu thất trái, áp lực động mạch phổi tâm thu, chỉ số TAPSE trên bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ có phân suất tống máu giảm. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 82 bệnh nhân có bệnh tim TMCB, EF < 40% tại khoa Nội TM Bệnh viện ĐH Y Dược từ 4/2016 - 5/2017. Kết quả: Sức cản mạch phổi (SCMP) trung bình là 3,91 ± 1,85 đơn vị Wood, không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi và giới, có khác biệt có ý nghĩa thống kê ở bệnh nhân có triệu chứng khó thở NYHA III và IV so với nhóm NYHA I, II (p< 0.05). Khi EF dưới < 30% thì tỷ lệ có tăng SCMP hơn so với bình thường (35.4 % vs 4.9%). Có tương quan nghịch chặt chẽ giữa phân suất tống máu thất trái và SCMP (r= - 0.545, p< 0.001), nhất là khi SCMP < 8 đv Wood (r= - 0.618, p< 0.001). Khi áp lực ĐMP tăng thì tỷ lệ tăng SCMP cao hơn so với trị số bình thường( 54.9% vs 9.8%, p< 0.001), với tương quan thuận mức trung bình (r= 0,361, p < 0.001). Khi RL chức năng tâm thu thất phải theo TAPSE và sóng Smb, có sự khác biệt có ý nghĩa ở tỷ lệ tăng SCMP so với trị số bình thường (41.5% vs 1.2%; 34.1 vs 8.5%, p< 0.001). SCMP có tương quan nghịch chặt chẽ với TAPSE (r= -0,590; p< 0.001) và tương quan nghịch mức độ trung bình với biên độ sóng Smb (r= -0,590; p< 0,001). Kết luận: Sức cản mạch phổi tăng theo mức khó thở NYHA và độ nặng suy tim EF, không liên quan đến tuổi và giới tính. SCMP có mối tương quan có ý nghĩa thống kê với phân suất tống máu thất trái, ALĐMP tâm thu và chức năng tâm thu thất phải.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.7
pdf