Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỷ lệ tổn thương thận cấp do thuốc cản quang sau chụp, can thiệp động mạch vành qua da
pdf

Từ khóa

Chỉ số Mehran
can thiệp động mạch vành
tổn thương thận do cản quang Mehran score
percutanous coronary intervention (PCI)
contrastassociated acute kidney injury

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, A. B., Bùi, X. N., Hoàng , B. B., & Lê, V. C. (2023). Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỷ lệ tổn thương thận cấp do thuốc cản quang sau chụp, can thiệp động mạch vành qua da. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (59), 86-92. https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.11

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang là một biến chứng nặng và là nguyên nhân gây suy thận cấp mắc phải, tổn thương thận cấp do thuốc cản quang gây kéo dài thời gian nằm viện, thúc đẩy bệnh thận giai đoạn cuối, làm gia tăng tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị. Thủ thuật chụp, can thiệp mạch vành qua da hiện được đem lại nhiều kết quả khả quan trong điều trị. Tuy nhiên các biến chứng tổn thương thận cấp do thuốc cản quang vẫn chưa được chú ý nhiều trong thực hành lâm sàng. Do đó chúng tôi nghiên cứu đề tài với mục tiêu đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, tỷ lệ tổn thương thận cấp sau chụp và can thiệp động mạch vành. Đối tượng : 221 BN bệnh động mạch vành có chỉ định chụp, can thiệp động mạch vành. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu. Kết quả: Bệnh nhân suy tim độ ≥ III theo phân loại NYHA chiếm tỷ lệ 35,3%. Các YTNC của bệnh mạch vành thường gặp là: rối loạn lipid (88,7%) tăng huyết áp (43%), hút thuốc lá (51,1%), thừa cân (28,5%). Lượng nước tiểu 24 giờ trung bình 1840,4 ± 376,8 mL. Đa số bệnh nhân có chức năng thận trước thủ thuật bị suy giảm ở mức độ nhẹ đến trung bình từ 30 đến < 90 mL/phút/1,73 m2 da, không có bệnh nhân nào có chức năng thận trước thủ thuật bị suy giảm ở mức độ nặng < 15 mL/phút/1,73 m2 da. Tỷ lệ mắc tổn thương thận cấp do thuốc cản quang ở những bệnh nhân được chụp, can thiệp động mạch vành qua da là 6,8%. Kết luận: Đa số BN có chức năng thận trước thủ thuật bị suy giãm ở mức độ nhẹ tới trung bình. Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang ở những BN có tổn thương ĐMV được chụp, can thiệp ĐMV chiếm tỷ lệ 6,8%.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.11
pdf