Alzheimer và đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

Alzheimer
diabetes Alzheimer
đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. V. H., Nguyễn, H. T., Hoàng, M. L., & Nguyễn, Đình T. (2022). Alzheimer và đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 204-222. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.27

Tóm tắt

Ngày nay, vai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán sa sút trí tuệ như: Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu, sa sút trí tuệ thể Lewi và bệnh Pakinson…. MRI có thể hỗ trợ chẩn đoán các rối loạn thoái hóa thần kinh cụ thể và đôi khi MRI là cần thiết để xác định chẩn đoán. Đó là một thách thức đối với hình ảnh thần kinh để góp phần chẩn đoán sớm các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Chẩn đoán sớm bao gồm nhận biết các tình trạng tiền sa sút trí tuệ, chẳng hạn như suy giảm nhận thức nhẹ (MCI). Ngoài ra, chẩn đoán sớm cho phép điều trị sớm bằng cách sử dụng các liệu pháp hiện có hoặc các liệu pháp mới trong tương lai. Hình ảnh thần kinh cũng có thể được sử dụng để đánh giá sự tiến triển của bệnh và được áp dụng trong các thử nghiệm hiện tại điều tra MCI và AD. Hình ảnh tràng hoa cho thấy hồi hải mã, cấu trúc chính liên quan đến nhiều dạng sa sút trí tuệ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.27
PDF