Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi
PDF

Từ khóa

Testosterone
men aged 50 – 60 years old Testosterone
nam giới từ 50 đến 60 tuổi

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. S., & Đỗ, T. Q. (2021). Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 23-30. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.3

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ Testosterone toàn phần ở nam giớitrong độ tuổi từ 50 – 60 tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 79 bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2019 đến tháng 06/2020. Kết quả và kết luận: Nồng độ testosterone toàn phần ở nhóm đối tượng nghiên cứu là nam giới từ 50 – 60 tuổi là 16.64 ± 6.90 nmol/l. Nồng độ testosterone máu toàn phần tương quan nghịch biến với nồng độ Triglycerid và nồng độ LDL-C, BMI, vòng eo và chỉ số eo/hông (WHR). Chưa thấy sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ testosterone máu toàn phần với Cholesterol toàn phần và HDL-C. Trong nghiên cứu này, chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ testosterone của các nhóm có THA, uống rượu và hút thuốc.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.3
PDF