Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh
PDF

Từ khóa

Quality of life
children
congenital adrenal hyperplasia Chất lượng cuộc sống
trẻ em
tăng sản thượng thận bẩm sinh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, C. D., Đặng, T. K. G., & Nguyễn, P. Đạt. (2023). Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 50-55. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.7

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố khách quan ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống (CLCS) liên quan đến sức khỏe của trẻ em mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS). Đối tượng và phương pháp: 107 trẻ mắc TSTTBS từ 5-17 tuổi đã được chẩn đoán, điều trị và theo dõi tại bệnh viện Nhi Trung ương được đánh giá CLCS liên quan sức khỏe bằng thang đo PedsQLTM 4.0, tìm mối liên quan của CLCS với một số đặc điểm xã hội học và bệnh học TSTTBS. Kết quả: Điểm CLCS của trẻ TSTTBS 5-17 tuổi ở các lĩnh vực thể chất, cảm xúc, quan hệ xã hội,  học tập và CLCS tổng quát lần lượt là: 80,4 ± 10,84; 59,6 ± 13,94; 70,6 ± 14,75; 79,7 ± 15,61; 73,6 ± 9,75 điểm. Kết luận: CLCS liên quan sức khỏe ở trẻ từ 5-17 tuổi mắc TSTTBS tại khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền bệnh viện Nhi Trung ương bằng thang điểm PedsQLTM 4.0 có sự khác biệt theo nhóm tuổi: thấp nhất là nhóm 5-7 tuổi. Điểm CLCS của trẻ nữ thấp hơn trẻ nam trong lĩnh vực cảm xúc. Điểm CLCS của trẻ TSTTBS thể mất muối thấp hơn thể nam hóa đơn thuần, của trẻ có các triệu chứng xạm da và nam hóa thấp hơn trẻ không có các dấu hiệu này. Không tìm thấy mối liên quan giữa CLCS với khu vực sống và biến chứng dậy thì sớm.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.7
PDF