Hiệu quả về tăng trưởng ở bệnh nhân turner điều trị hormone tăng trưởng tái tổ hợp
PDF

Từ khóa

Turner syndrome
GH treatment in Turner syndrome
Growth in Turner syndrome hội chứng Turner
Điều trị GH ở trẻ mắc hội chứng Turner
Tăng trưởng ở trẻ mắc hội chứng Turner

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Cấn, T. B. N., Vũ, C. D., Phạm, T. N. H., Nguyễn, N. K., & Bùi, P. T. (2024). Hiệu quả về tăng trưởng ở bệnh nhân turner điều trị hormone tăng trưởng tái tổ hợp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 82-87. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.9

Tóm tắt

Hội chứng Turner (TS) là hội chứng do mất một phần hay toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) giới tính thứ hai ở nữ giới. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là tầm vóc thấp. Điều trị hormone tăng trưởng (GH) có tác dụng cải thiện tốc độ tăng trưởng ở trẻ mắc TS. Mục tiêu: Đánh giáhiệu quả của điều trị GH lện tăng trưởng ở trẻ mắc TS. Đối tượng: 49 trẻ được chẩn đoán TS, được điều trị GH ít nhất 1 năm. Phương pháp: nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh. Kết quả: 49 trẻ được chẩn đoán ở độ tuổi8,27 ± 3,43 tuổi và điều trị GH ở độ tuổi 8,37 ± 3,46 tuổi. Chiều cao tăng nhanh nhất trong 3 năm đầu điều  trị với sự cải thiện qua các năm lần lượt là 8,37 ±  3,46;  7,55±2,49;  6,51±  2,11  cm,  chiều cao cải thiện tốt nhất ở nhóm bắt đầu điều trị dưới 5 tuổi. Cân nặng ở trẻ TS tăng đều qua các năm điều trị GH, tuy nhiên không làm thay đổi rõ rệt chỉ số BMI. Kết luận: Hormon tăng trưởng tái tổ hợp có tác dụng cải thiện chiều cao tốt nhất trong 3 năm đầu điều trịở trẻ mắc hội  chứng  Turner,  mức độ chậm tăng trưởng chiều cao theo chỉ số Z-score giảm dần qua các năm điều trị.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.9
PDF