Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát glucose máu ở trẻ Đái tháo đường típ 1
PDF

Từ khóa

ĐTĐ typ 1, kiểm soát đường máu, biến chứng, HbA1C, glucose máu Type 1 diabetes, blood sugar control, complications, HbA1C, blood glucose

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn T. H. ., Vũ, C. D., Nguyễn T. N., Đỗ, T. T. M., & Bùi, P. T. (2023). Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát glucose máu ở trẻ Đái tháo đường típ 1. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.4

Tóm tắt

Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa do nhiều nguyên nhân phức tạp với đặc trưng đường máu tăng cao mạn tính do giảm bài tiết insulin hoặc giảm chức năng hoạt động của insulin hoặc cả hai. Khoảng 5 – 10% bệnh nhân được chẩn đoán mắc đái tháo đường týp 1, trong đó trẻ em chiếm trên 90%. Tuổi khởi phát bệnh thường ở hai thời điểm là 4 – 6 tuổi và 10 – 14 tuổi. Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát glucose máu ở trẻ đái tháo đường týp 1. Phương pháp: Nghiên cứu các ca bệnh có chẩn đoán ĐTĐ typ 1 được theo dõi tại Trung tâm Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2019, có thời gian điều trị từ 1 năm trở lên. Kết quả: Các bệnh nhi có thời gian điều trị dưới 5 năm có mức kiểm soát glucose máu tốt hơn so với bệnh nhân đã điều trị từ 5 năm trở lên. Trẻ được chẩn đoán bệnh và tuổi hiện tại dưới 10 tuổi có mức độ kiểm soát bệnh tốt hơn nhóm còn lại. Nhóm bệnh nhi sử dụng bơm insulin kiểm soát glucose máu tốt nhất, còn những bệnh nhân điều trị tiêm insulin dưới da bằng phác đồ 4 mũi/ ngày kiểm soát glucose máu tốt hơn dùng phác đồ 2 mũi/ ngày. Kết luận: Điều trị đái tháo đường nói chung và đái tháo đường týp 1 ở trẻ em nói riêng gặp khá nhiều khó khăn. Cần thiết phải tăng cường tư vấn, giáo dục sức khoẻ và triển khai các thiết bị tiêm hỗ trợ tuân thủ cũng như kiểm soát đường máu trên đối tượng trẻ em.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.4
PDF