Yếu tố di truyền của mối liên quan giữa vitamin D và béo phì
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. (2023). Yếu tố di truyền của mối liên quan giữa vitamin D và béo phì. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.2

Tóm tắt

Thiếu vitamin D có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, bao gồm béo phì và các bệnh chuyển hóa như kháng insulin, tăng lipid máu, bệnh gan và tăng huyết áp, cả ở trẻ em và người trưởng thành. Tuy nhiên, bản chất của mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D với béo phì vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đã thúc đẩy cộng đồng khoa học tiến hành các phân tích mối liên kết di truyền của các gen liên quan đến 25- hydroxyvitamin D [25(OH)D] với các đặc điểm của béo phì. Sự biến đổi trong gen thụ thể vitamin D (VDR) đại diện cho phần lớn các phát hiện. Cụ thể, đa hình trong gen VDR có liên quan đến béo phì trong một số nghiên cứu nhưng không phải tất cả. Do đó, kết quả liên quan đến vấn đề này vẫn chưa thể kết luận. Các gen khác ngoài VDR cũng đã được nghiên cứu liên quan đến béo phì. Tuy nhiên, một lần nữa, các phát hiện không nhất quán. Nói chung, các kết quả chỉ ra rằng gen DBP/GC có thể là một liên kết protein quan trọng giữa béo phì và tình trạng vitamin D.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.2
PDF