Quản lý lâu dài bệnh Graves
pdf

Từ khóa

Graves disease
Hyperthyroidism
Long-term care
Recurrence
Review Bệnh Graves
Cường giáp
Chăm sóc dài hạn
Sự tái xuất
Đánh giá

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. (2023). Quản lý lâu dài bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 40-52. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.4

Tóm tắt

Bệnh Graves (Graves disease: GD) là nguyên nhân phổ biến nhất của cường giáp trên toàn thế giới. Bệnh nhân GD được điều trị bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây: thuốc kháng giáp (Antithyroid drugs: ATDs), liệu pháp iod phóng xạ (Radioactive iodine: RAI) hoặc phẫu thuật cắt tuyến giáp. Hầu hết bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng ATDs và các hướng dẫn lâm sàng cho thấy thời gian điều trị thích hợp từ 12 đến 18 tháng. Trong khi kiểm soát nhiễm độc giáp bởi điều trị RAI và phẫu thuật bằng cách phá hủy hoặc loại bỏ mô tuyến giáp, ATDs kiểm soát nhiễm độc giáp bằng cách ức chế tổng hợp hormon tuyến giáp và bảo tồn tuyến giáp. Mặc dù ATDs kiểm soát hiệu quả các triệu chứng nhiễm độc giáp, nhưng chúng không điều trị được bệnh nguyên chính của GD; do đó, có thể tái phát thường xuyên. Gần đây, một lượng lớn dữ liệu đã được thu thập về ATDs lâu dài cho GD và methimazole liều thấp (Methimazole: MMZ) được kỳ vọng là một lựa chọn tốt để thuyên giảm bệnh. Đối với quản lý lâu dài GD tái phát, điều quan trọng là làm thuyên giảm bằng cách đánh giá đáp ứng thuốc của bệnh nhân, ngừng ATDs vào thời điểm thích hợp và tích cực chuyển sang phẫu thuật hoặc liệu pháp RAI, nếu được chỉ định. Tiếp tục điều trị bằng thuốc trong một thời gian dài hiện được khuyến khích ở những bệnh nhân có khả năng thuyên giảm cao với MMZ liều thấp. Điều quan trọng nữa là phải chú ý đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Đánh giá tổng quan này nhằm mục đích tóm tắt các phương pháp điều trị thích hợp và thời điểm chuyển tiếp điều trị ở những bệnh nhân tái phát nhiều lần trong khi điều trị GD.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.4
pdf