Nồng độ 25-hydroxy vitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa

Từ khóa

Metabolic syndrome
25- hydroxyvitamin D Hội chứng chuyển hóa
25- hydroxyvitamin D

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. N., Đào, T. D., Trần, H. A., & Phạm, T. H. (2021). Nồng độ 25-hydroxy vitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), 60-66. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.7

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hội chứng chuyển hóa (HCCH) là một tập hợp của các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim, có khuynh hướng nhóm lại với nhau ở các đối tượng bị ảnh hưởng  hơn là dự đoán một cách tình cờ. Sự hiện diện của HCCH làm tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện đái tháo đường típ 2, bệnh tim mạch, từ đó liên quan chặt chẽ đến quá trình lão hóa và một loạt các kết cục xấu. Các nghiên cứu gần đây cho thấy thiếu vitamin D rất phổ biến trên thế giới và là một yếu tố nguy cơ của HCCH. Mục tiêu nghiên cứu: (1). Đặc điểm nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương ở đối tượng có HCCH. (2). Mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của HCCH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng ở 275 đối tượng người trưởng thành đến khám sức khỏe tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó nhóm bệnh gồm 94 đối tượng có HCCH và nhóm chứng gồm 181 người khỏe mạnh. HCCH được chẩn đoán theo đồng thuận của các tổ chức IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS, IASO năm 2009. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D được đo bằng phương  pháp xét nghiệm miễn dịchvi hạt hóa phát quang. Kết quả: Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương ở đối tượng có HCCH là 27,8 ng/mL, tỷ lệ giảm 25-hydroxyvitamin  D huyết tương là 87,2% cao hơn nhóm chứng là 24,9% có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương với vòng bụng, BMI, cholesterol toàn phần, triglycerid, giảm HDL-C, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và HbA1C (p<0,05 đến p<0,001). Kết luận: Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương ở đối tượng có HCCH là 27,8  ng/mL, tỷ lệ giảm 25-hydroxyvitamin D huyết tương là 87,2%. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với vòng bụng, BMI, cholesterol toàn phần, triglycerid, giảm HDL-C, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và HbA1C.

https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.7