Các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim trong dự báo thiếu vitamin D
PDF

Từ khóa

Cardiometabolic risk factors
insufficient vitamin D Các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim
thiếu vitamin D

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. N., Đào, T. D., & Phạm, T. H. (2022). Các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim trong dự báo thiếu vitamin D. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 106-111. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.14

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vitamin D là một loại vitamin hòa tan trong chất béo chủ yếu được biết đến với vai trò trong chuyển hóa calci và tích cực tham gia vào một số con đường chuyển hóa, đặc biệt là trong hệ thống tim mạch và kháng insulin. Ước tính hiện tại có 30–50% dân số trên toàn thế giới bị thiếu hụt vitamin D. Mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim với thiếu vitamin D cũng được chứng minh bởi các nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả của một số nghiên cứu khác còn mâu thuẫn và tranh luận. Mục tiêu: (1). Xác định tỷ lệ thiếu vitamin D ở đối tượng nghiên cứu. (2). Khảo sát mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim trong dự báo thiếu vitamin D. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 320 đối tượng người trưởng thành đến khám sức khỏe tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế – Bệnh viện Trung ương Huế. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D được đo bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang. Kết quả: Ở đối tượng nghiên cứu, có 182 đối tượng thiếu vitamin D chiếm tỷ lệ 55,2%. Yếu tố tăng vòng bụng, huyết áp tâm thu > 130 mmHg và HOMA-IR > 3,0 là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với thiếu vitamin D (OR: 2,91; 2,76; 3,19; p < 0,05 đến p < 0,001). Kết luận: Tỷ lệ thiếu vitamin D là tỷ lệ 55,2%. Yếu tố tăng vòng bụng, HATT > 130 mmHg và HOMA-IR > 3,0 là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với thiếu vitamin D (OR: 2,91; 2,76; 3,19; p < 0,05 đến p < 0,001).

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.14
PDF