Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ
PDF

Từ khóa

Insulin resistance
Nonalcoholic fatty liver disease đề kháng insulin
gan nhiễm mỡ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, D. Q., & Đỗ, T. Q. (2021). Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 105-117. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.16

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 40 bệnh nhân đi khám tại khoa khám bệnh theo yêu cầu bệnh viện Bạch Mai từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2020. Kết quả: Chỉ số kháng insulin trong nhóm đối tượng nghiên cứu là 77,5%, chỉ số kháng insulin tăng dần theo mức độ gan nhiễm mỡ (độ 1, 2, 3 lần lượt là 3,89 ± 2,43; 4,68 ± 2,97; 6,66 ± 1,99) có ý nghĩa thống kê, p< 0,05. Tình trạng kháng insulin tăng ở một số nhóm bệnh nhân có đặc điểm lâm sàng như gan nhiễm mỡ độ 2 , độ 3, thừa cân và béo phì. Tỉ lệ kháng insulin cũng tăng ở nhóm có chỉ số cận lâm sàng như rối loạn dung nạp glucose máu lúc đói, rối loạn lipid máu (tăng cholesterol toàn phần, tăng triglycerid, giảm HDL-cholesterol) và tăng men gan. Có mối tương quan trung bình giữa chỉ số HOMA-IR với mức độ gan nhiễm mỡ, chỉ số BMI, cholesterol toàn phần, triglycerid và mối tương quan chặt chẽ giữa chỉ số HOMA-IR với nồng độ glucose máu lúc đói.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.16
PDF