Khảo sát biến chứng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
pdf

Từ khóa

ĐTĐ type 2
biến chứng mắt
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Type 2 diabetes
ocular complications
Phu Tho Provincial General Hospital

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. K. N., Lê, T. P. D., & Đỗ, T. Q. (2023). Khảo sát biến chứng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 123-129. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.13

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm khảo sát biến chứng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu thực hiện trên 92 bệnh nhân mới được phát hiện ĐTĐ type 2 được chẩn đoán theo tiêu chuẩn Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam năm 2020 tại Khoa nội tiết - Đái tháo đường bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 08 năm 2020 đến tháng 06 năm 2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ biến chứng mắt ở bệnh nhân Đái tháo đường mới phát hiện là 70,65%. Trong đó, giảm thị lực chiếm 60,87%, đục thủy tinh thể 59,78%, bệnh VMĐTĐ là 21,74%, tỷ lệ VMĐTĐ thể không tăng sinh 1,09%, tỷ lệ VMĐTĐ tiền tăng sinh chiếm 20,65%, không có bệnh nhân nào mắc bệnh VMĐTĐ tăng sinh. Hiện tại chưa phát hiện bệnh nhân bị Glocoma và phù hoàng điểm. Cần triển khai thêm các xét nghiệm, kỹ thuật để đánh giá biến chứng mắt phát hiện sớm và điều trị các biến chứng, đặc biệt là bệnh võng mạc đái tháo đường.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.13
pdf