Rối loạn lipid máu trên đối tượng tiền đái tháo đường mới phát hiện
pdf

Từ khóa

prediabetes
diabetes
dyslipidemia Tiền đái tháo đường
Đái tháo đường
Rối loạn lipid máu

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. H., Nguyễn, H. T., Trần, H. D., Nguyễn, H. N. M., & Nguyễn, T. T. M. (2023). Rối loạn lipid máu trên đối tượng tiền đái tháo đường mới phát hiện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 154-160. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.17

Tóm tắt

Đái tháo đường típ 2 (ĐTĐ típ 2) là một tình trạng bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hoá có tính xã hội, được xếp là một trong những bệnh lý không lây nhiễm phổ biến nhất toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên ngay từ khi phát hiện Đái tháo đường nhất là Đái tháo đường típ 2 đã có 50% đã có biến chứng tim mạch có nghĩa là biến chứng này đã xảy ra trước khi xác định Đái tháo đường mà giới khoa học trong những năm lại đây xếp vào giai đoạn Tiền đái tháo đường (tiền ĐTĐ) bao gồm Rối loạn glucose máu đói (RLGMĐ) và/hoặc là Rối Loạn Dung nạp Glucose (RLDNG). Tại Việt Nam tỷ lệ Tiền đái tháo đường theo số liệu của IDF năm 2019 số đối tượng mắc Tiền đái tháo đường là 5,3 triệu dự kiến năm 2045 số người mắc Tiền đái tháo đường là 7,9 triệu. Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam, trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình bệnh tim mạch và chuyển hóa có khuynh hướng tăng. Khái niệm và nhận thức Tiền đái tháo đường còn rất xa lạ đối với mỗi người, trong khi tỷ lệ mắc và tác hại của nó thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Với mong muốn phát hiện sớm số đối tượng mắc Tiền đái tháo đường và một yếu tố liên quan trên đối tượng Tiền đái tháo đường đặc thù cho cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Bình chúng tôi thực hiện đề tài. Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường mới phát hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 2.Đánh giá một số yếu tố nguy cơ trên đối tượng Tiền đái tháo đường mới phát hiện; 3.Thăm dò một số biến chứng chuyển hoá và tim mạch trên bệnh nhân Tiền đái tháo đường mới phát hiện. Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang, mô tả, phân giai đoạn nghiên cứu nhóm người lớn từ 20-60 tuổi chưa được phát hiện ĐTĐ/ TĐTĐ trước đó đang sinh sống tại tỉnh Quảng Bình. TĐTĐ được xác định theo tiêu chuẩn BYT 2020 và ADA 2021.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.17
pdf