Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng
pdf

Từ khóa

điện sinh lý
lâm sàng electrophysiology
clinical

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, A. B., Hoàng, V. Q., Ngô, L. X., Lê, V. D., Phan, A. K., & Trần, Q. B. (2024). Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 34-41. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.3

Tóm tắt

Cùng với sư tiến bộ của các chuyên ngành chuyên sâu trong Tim mạch học, đặc biệt là trong lĩnh vực Nhịp tim học, thăm dò điện sinh lý tim bắt đầu được tiến hành trong vòng vài thập kỷ gần đây và có những bước tiến phát triển vượt bậc giúp cho việc chẩn đoán chính xác các loại rối loạn nhịp tim và tạo nên một cuộc cách mạng rong điều trị các rối loạn nhịp tim.

Thăm dò điện sinh lý học là một thủ thuật xâm lấn thông qua tĩnh mạch và/hoặc động mạch với các điện cực (thường là bốn cực) được đặt tại các vị trí khác nhau trong tim (Hình 1 & 2), với mục đích ghi lại hoạt động điện từ các vị trí cụ thể trong tâm nhĩ và tâm thất thông qua bó His, các nhánh bó và các đường phụ. Các điện cực cũng có thể được sử dụng để kích thích hoạt động điện trong tâm nhĩ hoặc tâm thất bằng cách cung cấp các xung điện. Từ đó giúp cho việc: (1) Đánh giá chức năng của từng thành phần trong hệ thống dẫn truyền, (2) Xác định được cơ chế và tìm ra chính xác vị rí của rối loạn nhịp, cũng như phân tầng nguy cơ, (3) Giúp cho việc điều trị, cụ thể là triệt đốt qua đường ống thông [6, 8]. Do đó chúng tôi tiến hành viết tổng quan về vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng với mục đích cung cấp cho người đọc tổng quan về quy trình thăm dò điện sinh lý và nắm được các chỉ định cơ bản của thăm dò điện sinh lý trong thực hành lâm sàng.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.3
pdf