Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành
PDF

Từ khóa

High-sensivity cardiac Troponin I (hs-cTnI)
Percutaneous coronary intervention Troponin I tim mạch độ nhạy cao
can thiệp động mạch vành

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đoàn, V. C., Hoàng, A. T., & Hồ, A. B. (2021). Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 62-72. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.9

Tóm tắt

Phân tầng nguy cơ sớm để có chiến lược can thiệp động mạch vành sớm. Một số nghiên cứu gần đây cho biết peptide lợi niệu típ B (B type natriuretic peptide: BNP) là một dấu ấn sinh học có nồng độ cao trong huyết thanh của bệnh nhân hội chứng vành cấp và nồng độ Troponin I tim mạch độ nhạy cao (High-sensivity cardiac Troponin I: hs-cTnI) cũng có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh ĐMV với độ nhạy cao, cũng như việc khảo sát kết hợp cả hai nồng độ nồng độ BNP và hs-cTnI huyết thanh với thang điểm PCI Risk Assessmet trong dự báo tiên lượng ngắn hạn biến cố tim mạch tái nhập viện trong 30 ngày theo dõi. Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnIvới biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trong 30 ngày trên 78bệnh nhân có hội chứng vành cấp nhập viện được chụp và can thiệp động mạch vành  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Kết quả: Sử dụng công cụ PCI Riskđể dự báo biến cố bệnh nhân tái nhập viện trong 30 ngày theo dõi  có gía trị tốt (AUC= 0,795, 95% KTC= 0,68 - 0,87, p<0,001). Có mối liên quan dự báo khả năng tiên lượng ngắn hạn biến cố tái nhập viện trong 30 ngày theo dõi giữa nồng độ BNP huyết thanh, hs-cTnI với thang điểm PCI Risk bằng 03 đường cong ROC thì thang điểm PCI Risk dự báo tiên lượng tốt hơn so với nồng độ hs-cTnI với AUC= 0,795, 95% KTC= 0,68 - 0,87, (p<0,001). Kết luận: Kết hợp nồng độBNP huyết thanh, hs-cTnI với thang điểm PCI Risk có thể được sữ dụng để dự báo biến cố tái nhập viện sau 30 ngày ở BN hội chứng vành cấp đượ can thiệp ĐMV.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.9
PDF