Khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân suy thận mạn ðang lọc máu chu kỳ
pdf

Từ khóa

Cardiovascular risk factors
CKD Yếu tố nguy cơ tim mạch
suy thận mạn

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, A. B., Hoàng, H. B., Hoàng, V. P., Nguyễn, Đặng D. Q., & Bùi, Q. T. (2023). Khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân suy thận mạn ðang lọc máu chu kỳ. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 146-153. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.16

Tóm tắt

Tổng quan: Suy thận mạn giai đoạn cuối là một bệnh lý có nhiều rối loạn nghiêm trọng và có tỷ lệ tử vong còn cao. Trong đó, các yếu tố nguy cơ tim mạch xuất hiện rất phổ biến với tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp, rối loạn lipid máu và tăng đường huyết cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân này. Các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch xuất hiện trên bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ làm ảnh hưởng đến tiên lượng cũng như điều trị ở những bệnh nhân này. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ tim mạch ở những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tuy nhiên, ở nước ta vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang thực hiện trên 85 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang được lọc máu chu kỳ. Bệnh nhân được xác định tuổi, giới, di truyền, thời gian lọc máu, lượng nước tiểu trung bình, chỉ số Kt/V, huyết áp. Xét nghiệm bilan lipid, đường máu đói tĩnh mạch. Phân tích mô tả, so sánh trung bình được thực hiện. Kết quả: Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ có thời gian lọc máu trung bình chung: 54.92 ± 38.84 tháng; lượng nước tiểu trung bình: 234.59 ± 390.858 ml/24giờ; phần lớn trường hợp lọc máu có chỉ số Kt/V ≥ 1.2 chiếm tỷ lệ 75.3%. Yếu tố nguy cơ tim mạch di truyền 23,53%; huyết áp 72,90 %; tăng cholesterol 9,41%; tăng triglycerid 34,1%; giảm HDL-C 47,1%; tăng đường máu 12,94%. Kết luận: Yếu tố di truyền, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu tăng triglycerid, giảm HDL-C là các yếu tố nguy cơ tim mạch thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.16
pdf