Dậy thì sớm ở trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh: báo cáo 2 trường hợp
PDF

Từ khóa

congenital adrenal hyperplasia
precocious puberty
premature adrenarche tăng sản thượng thận bẩm sinh
dậy thì sớm
lông mu phát triển sớm

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. P. A., & Hoàng, T. T. Y. (2021). Dậy thì sớm ở trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh: báo cáo 2 trường hợp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 89-93. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.13

Tóm tắt

Tăng sản thượng thận bẩm sinh là một bệnh lý hiếm gặp, cần điều trị suốt đời. Trong quá trình điều trị trẻ sẽ có thể xuất hiện sớm trước 8,9 tuổi các đặc tính sinh dục của giai đoạn dậy thì như có lông mu, ngực lớn… làm các bác sĩ lâm sàng khá băn khoăn về nguyên nhân thực sự của nó. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp dậy thì sớm ở trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh nhằm cung cấp thêm dữ liệu lâm sàng cho các đồng nghiệp trong tiếp cận và chẩn đoán.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.13
PDF